routing

706 Words3 Pages
μεταξύ δύο κόμβων οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν, ώστε τα επικοινωνιακά πακέτα δεδομένων να μπορούν να την ακολουθούν απροβλημάτιστα και με ταχύτητα. Για την ανακάλυψη τέτοιων διαδρομών απαραίτητοι είναι οι αλγόριθμοι δρομολόγησης (Deepankar & Ramasamy, 2007). Γενικά οι αλγόριθμοι δρομολόγησης κατανέμονται μεταξύ των δρομολογητών του δικτύου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες δρομολόγησης. Η τεχνική της δρομολόγησης υλοποιεί τρεις οντότητες (Schluting, 2006): Τα Πρωτόκολλα δρομολόγησης που αναλαμβάνουν την κατάτμηση, διανομή και επανασύνδεση της πληροφορίας που διακινείται στο δίκτυο. Τους αλγόριθμους δρομολόγησης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των διαδρομών των δικτυακών πακέτων δεδομένων και τους πίνακες δρομολόγησης που Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που παρήγαγε ο αλγόριθμος δρομολόγησης. 1.1. Πρωτόκολλα δρομολόγησης Ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης είναι ένα σύνολο κανόνων το οποίο καθορίζει τον τρόπο που θα επικοινωνούν και θα ανταλλάσσουν δεδομένα οι δρομολογητές σε ένα δίκτυο, ώστε να ανακαλύπτουν τις βέλτιστες διαδρομές (IP Routing Protocols: How they work?, 2012). Ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης έχει μεταξύ άλλων και το καθηκον να ανακαλυψει δικτυα και να ενημερωσει τους πινακες δρομολογισης. 1.2. Αλγόριθμοι δρομολόγησης Οι δρομολογητές χρησιμοποιούν αλγόριθμους ώστε να προσδιορίζουν τη βέλτιστη διαδρομή προς έναν προορισμό. Με τον όρο "βέλτιστη διαδρομή" εννοούμε ότι η διαδρομή που επιλέγεται πρέπει να έχει βέλτιστες τιμές για μετρικές (metrics) όπως ο συνολικός αριθμός των βημάτων (hops), χρονική καθυστέρηση και τηλεπικοινωνιακό κόστος της αποστολής των πακέτων. Βάσει του τρόπου με τον οποίο οι δρομολογητές συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή του δικτύου και την ανάλυ... ... middle of paper ... ...ποίος ορίζει την προτεραιότητα μιας συγκεκριμένης διαδρομής (όσο πιο χαμηλή η τιμή του metric, τόσο υψηλότερη η προτεραιότητά του). Καταδεικνύει το κόστος που προκύπτει από τη χρήση της συγκεκριμένης διαδρομής, το οποίο εκφράζεται με τον αριθμό των δρομολογητών που πρέπει να διέλθει ένα πακέτο για να φθάσει στον προορισμό του. Κάθε φορά που ενεργοποιείται μία νέα σύνδεση στο δίκτυο, ο διαχειριστής πρέπει να ενημερώνει τον πίνακα δρομολόγησης με τα νέα δεδομένα. Όσον αφορά τους δρομολογητές σε ένα μοντέλο στατικής δρομολόγησης, αυτοί δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες, δεδομένου ότι αυτές είναι δεδομένες και δε μεταβάλλονται, παρά μόνο με ενέργεια του διαχειριστή. Οι τερματικές συσκευές ενός δικτύου με στατική δρομολόγηση γνωρίζουν τη διεύθυνση IP ενός προεπιλεγμένου δρομολογητή, όπου και ανατρέχουν για τον προσδιορισμό της διαδρομής των πακέτων που στέλνουν.

More about routing

Open Document