preview

het nazisme

Satisfactory Essays
* Introductie van het onderwerp We gaan het in dit verslag hebben over het nazisme. Een belangrijke vraag daarbij is wat het nazisme nou eigenlijk inhoud. Het nazisme is een afgekort begrip van het nationaalsocialisme. Het nationaalsocialisme is een stroming. Ook wel een verzameling van ideeën over hoe een land of maatschappij eruit zou moeten zien. Een belangrijk maar vooral bekend en kenmerkend persoon en leider van deze stroming is Adolf Hitler. In 1920 richtte Hitler zijn nationaalsocialistische Duitse arbeidspartij, de NSDAP, op. We gaan in dit verslag dieper in op de onderwerpen die hier genoemd zijn. * De hoofd- en deelvragen Om dieper op de hierboven genoemde onderwerpen in te gaan maken we gebruik van hoofd en deelvragen. Aan de hand van de deelvragen proberen we antwoord te krijgen op de hoofdvraag. Hoofdvraag: Hoe bouwde Hitler zijn nazistaat op? Deelvraag 1: Wat is het nazisme? Deelvraag 2: Hoe probeerde de nazipartij de bevolking te indoctrineren en wat was de reactie van de bevolking hier op? Deelvraag 3: Met welke kenmerkende aspecten heeft het nazisme te maken? En waarom? * Opbouw van het verslag Ten eerste geven we antwoord op de deelvragen 1, 2 en 3. Daarna zal in de conclusie het antwoord op de hoofdvraag gegeven worden. Jessica haar stuk… Jessica haar stuk… * Met welke kenmerkende aspecten heeft het nazisme te maken? En waarom? De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie is een van de kenmerkende aspecten die te maken heeft met het nazisme. Dat komt omdat doormiddel van propaganda- en communicatie middelen, zoals film en radio, er makkelijker een grote groep mensen aangesproken en gewonnen kon worden wat dus ook werd gedaan bij het nazisme. Veel politi... ... middle of paper ... ...t is het kenmerkende aspect ‘racisme en discriminatie die leidde tot genocide (volkerenmoord), in het bijzonder op joden’. Het nationaalsocialisme ging ervan uit dat er minderwaardige ‘rassen’ waren, een biologische ongelijkheid tussen mensen. Voornamelijk joden waren minderwaardig en bedreigend. Dat was voor het nationaalsocialisme een reden om alle joden uit te roeien. Het kenmerkende aspect ‘de Duitse bezetting van Nederland’ hoort ook bij het nazisme omdat het nationaalsocialisme de Nederlandse bevolking via een propaganda wou winnen toen ze Nederland bezette. Works Cited De globale informatie van de inleiding komt hier vandaan. http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157332/geschiedenis/item/2839248/het-nationaal-socialisme/ Het gedeelte van de kenmerkende aspecten komen hier vandaan. http://www.schoolsamenvatting.nl/havo-geschiedenis/kenmerkende-aspecten-havo/
Get Access