Wapenbezit

565 Words3 Pages
Wapenbezit in Nederland moet gelegaliseerd worden. Wild west situaties en burgeroorlogen worden vaak als gevolgen gezien van wapenbezit. Het tegengestelde is echter waar. In juwelierszaak Goldies in Deurne vond op 28 maart 2014 een gewapende overval plaats door 2 overvallers. Deze overvallers waren zwaar bewapend. Als de juweliersvrouw zich niet met een wapen had verdedigd, was deze overval voor haar man waarschijnlijk fataal geworden. Dat dit een reëel scenario was, is bewezen door de dood van juwelier Strattmann, die op 25 april 2012 door 2 overvallers doodgeschoten is. Wapenbezit moet dus gelegaliseerd worden. Mensen zouden hun eigen terrein en eigendommen moeten kunnen verdedigen tegen vijanden met een vuurwapen. Enerzijds zijn overvallers/inbrekers steeds vaker bewapend. Aan de andere kant zijn er door bezuinigingen steeds minder politieagenten, waardoor de politie, zeker in wat meer afgelegen gebieden, hierdoor steeds later aanwezig is. Zeer vaak is alleen het trekken van het vuurwapen al genoeg om de misdadigers af te schrikken. Het bezit van een vuurwapen geeft mensen een ...

    More about Wapenbezit

      Open Document