Master Of Business Economics

1590 Words7 Pages
NV Big Food Inleiding, organisatie en activiteiten NV Big Food (verder Big Food) is een grote supermarktketen met vestigingen verspreid over heel Nederland, die eind vorige eeuw is ontstaan uit een fusie tussen De Vries supermarkten NV en Klimax Food Groep BV. Het supermarktbedrijf Big Food is met een marktaandeel van circa 15% één van de grotere spelers in de Nederlandse levensmiddelenbranche. Big Food bewerkt de markt met verschillende winkelformules: “Goedkoop en Lekker” (G&L), “Kwaliteit en Betaalbaar” (K&B) en “Gedegen en Goede service” (G&G). Big Food heeft thans 24.000 medewerkers, 700 supermarkten en drie distributiedepots. Aan het hoofd van de organisatie staat een Raad van Bestuur. De distributiedepots en de winkels worden geleid door bedrijfsleiders. De winkels zijn ingedeeld in afdelingen waar een bepaalde soort levensmiddelen wordt aangeboden. Per afdeling is een chef aangesteld. De Administratie en de Automatisering, alsmede de centrale afdelingen Inkoop en Verkoop zijn gehuisvest op het hoofdkantoor in Amsterdam. De goederen worden door leveranciers aangeleverd bij de drie distributiedepots. Vanuit deze depots vindt de bevoorrading van de winkels plaats met eigen vrachtwagens. Ontwikkelingen in de omgeving De Nederlandse levensmiddelenmarkt, waarop Big Food opereert, is een verzadigde markt, waarop een relatief beperkt aantal partijen actief is. Kenmerkend voor een dergelijke ‘verdringingsmarkt’ is dat er van tijd tot tijd een prijzenslag plaatsvindt, waarbij één van de partijen de consumentenprijzen verlaagt in een poging zijn marktaandeel te vergroten. De prijsverlagingen worden meestal door de andere partijen gevolgd, met het gevolg dat het operationele resultaat van alle betrokken marktpartijen onder druk komt te staan. De nadelige consequenties van een prijzenslag kunnen gedeeltelijk worden beperkt door het doorvoeren van een efficiëntieoperatie en het meer flexibel maken van de organisatie. Interne omgeving Big Food leidt de laatste jaren aanzienlijke verliezen. Dit ondanks het feit dat bij alle winkelformules de dalende trend in de omzet in het laatste kwartaal van 2006 tot stoppen werd gebracht. Big Food heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om tot herstel van de onderneming te komen. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt en grote inspanningen verricht. Grote vooruitgang werd geboekt in de back-office (inkoop, automatisering en logistiek) die tot een hoge graad van efficiëntie werd gebracht. Daarnaast is grote vooruitgang op het gebied van kostenbeheersing geboekt. Strategische keuzes Recent heeft Big Food een strategische heroriëntatie uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is het volgende besloten: · Verbetering van de financiële positie door o.a. de verkoop van winkels; · Verbetering van focus door het terugbrengen van het aantal winkelformules tot alleen de formule G&G;
Open Document