preview

Essay On Abort

Satisfactory Essays
Jeg valgte etisk utfordring om abort, siden det er noe som har alltid blitt diskutert og veldig samfunnsrelatert. Abort er i dag et mye mer aktuelt tema enn før, på grunn av at vi har mye mer avansert teknologi, og økt kunnskap om dette temaet. Abort er en avbrytelse av svangerskapet, og vi skiller mellom to typer; spontanabort og fremprovosert abort. Spontanabort oppstår når kroppen frastøter fosteret, og på denne måten selv avbryter svangerskapet. Fremprovosert abort er når man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep. Fremprovosert deles igjen i to typer, medisinsk og kirurgisk. Før uke 7 er det kun medisinsk abort som kan gjøres. Mens dersom inngrepet utføres mellom uke 7 og 9, kan kvinnen selv velge. Utføres inngrepet mellom uke 9 og 12 benyttes det kirurgisk abort. Abortspørsmålene har alltid vært en viktig debatt innenfor politikken. Argumentene er mange, og det er stor uenighet om selvbestemt abort fortsatt skal være legalisert. Hovedargumentet imot abort var svangerskapet var en del av naturens gang, og ved å utføre dette satte man seg ''opp mot naturen''. Hovedargumentet til de som var for abort derimot, var at kvinnen selv måtte ha retten til å bestemme over sin egen kropp. Positiv side ved abort er det ført og fremst slik at fosteret er et menneske fra unnfangelsen som gjør dette abort mord og det er umoralsk og ulovlig. Det andre er hvis abort er akseptert og lett å få tak i, vil folk bruke dem som en prevensjon. Alle babyer er spesielle, en kvinne kunne abortere en som kunne ha vært president. Negativ side ved tema er at å la en baby født inn i en uønsket hjemme er grusomt og kan føre senere til omsorgssvikt. Dessuten er ikke fosteret et menneske ennå; det kan ikke leve utenfor livm... ... middle of paper ... ...land der abort ikke er lov, så prøver ofte kvinner å gjøre dette selv, med ulike metoder, eller eventuelt gjør ting som skal få kroppen til å frastøte barnet. Dette blir kalt ”illegal abort”, og ender ofte med døden. Før abortloven i Norge ble vedtatt var det stadig notiser om kvinner som døde når de prøvde å fjerne fosteret selv. En kristen etikk vil i teorien stride mot abort. Det vil være å bryte det femte bud. «Du skal ikke drepe», du vil bryte den «gylne regel». Store deler av den kristne etikken er bygd på dette. Så ut fra denne modellen hadde blitt sett på som drap å drepe. Hun ville blitt møtt med sanksjoner. Den kristne etikken bygger på tro, håp og kjærlighet, hvor kjærligheten er viktigst. Den kjærligheten til sin neste. Handlingene skal være gjort av kjærlighet da vil det følge med i tillegg troskap, barmhjertighet, rettferdighet, sannhet og ærlighet.
Get Access