Analysis Of Tilburg

1819 Words8 Pages
Hoe is de stad Tilburg gegroeid(geschiedenis)? http://www.vdhoogen.com/school/p2/stedenbouw.pdf Tilburg is ontstaan uit zogenaamde Herdgangen; dit zijn driehoekige pleintjes waar wegen op uitkwamen. De Herdgangen vormden de weiden waar de kuddes gezamenlijkamelijk op konden grazen. De driehoekige pleinen zijn nog op veel plaatsen terug te vinden. In 709 werd de plaats Tilburgis voor het eerst in een officieel oorkonde genoemd. In 1542 verwoest Maarten van Rossum Vught en Oisterwijk. De wevers en andere ambachtslieden uit deze dorpen vluchten naar Tilburg, wat inmiddels een centrum van textielnijverheid geworden was. Doordat er in Tilburg al veel schapenteelt aanwezig was, komt in Tilburg de wolnijverheid op. Rond 1600 is Tilburg het belangrijkste ‘wolcentrum’ van Brabant. In de 17de eeuw waren er 300 weefgetouwen, dit waren er veel voor die tijd. Middenin de 18de eeuw is Tilburg het landelijk ‘wolcentrum’ geworden. In 1809 bezoekt Lodewijk Napoleon Tilburg, naar aanleiding hiervan word drie weken later koninklijk besloten dat Tilburg tot stad verheven word. In 1809 heeft Tilburg 9.000 inwoners. In 1827 werd de eerste stoommachine in een Tilburgse fabriek geïnstalleerd. De laatste stoommachine staat nu in het Textielmuseum. In 1863 wordt Tilburg aangesloten op het spoorwegnet. Daardoor wordt Breda met de trein bereikbaar. Koning Willem II (1792-1849) verbleef meer in Tilburg dan in Den Haag. Over Tilburg zei hij eens "Hier adem ik frank en vrij.". Naar hem is in Tilburg de Willem II straat vernoemd, maar ook een school voor voortgezet onderwijs en de voetbalclub. In zijn opdracht werd in 1847 een paleis gebouwd dat diende als zijn buitenverblijf. Tegenwoordig ligt het paleis in het centrum. De koning heeft er nooit i... ... middle of paper ... ...een temperatuur van 50 à 60 graden gehouden. Daarna werd er een kilo indigo en een kilo meekrap toe, men ging weer flink roeren en liet de vloeistof gisten tot de indigo was opgelost en de urinekuip helemaal klaar was voor het blauw verven van wol en laken. Daarna moest de wol in schoon water uitgespoeld worden. Dat gebeurde in ‘spoelen’ (met water gevulde kuilen) in de stad, maar ook in het riviertje De Ley. Deze spoelen bevonden zich in het huidige plaatsen van het Hasseltplein, het Wilhelminapark en het Transvaalplein. Urine werd ook gebruikt bij het verven van de wol. Urine werd echter niet voor elke kleur gebruikt, maar wel voor de kleur blauw. Het verven van de wol leverde veel afvalwater op, dit lieten de ververijen via sloten afvoeren, daardoor ook het woord ‘blauwsloot’. De oudste akte, over het gebruik van ‘warm stinkende pis of zeep’ dateert uit 1689.
Open Document