Analysis Of Seneca And Socrates

2128 Words9 Pages
De dood van Seneca & Socrates Namen: Ruveyda Sahin en Abdullah Yilmaz Klas: A5e Datum: 15 mei 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 HET LEVEN VAN SENECA 4 DOOD VAN SENECA 5 Hoe het gebeurde volgens Tacitus( met onze eigen toevoegingen) 5 In de kunst 7 HET LEVEN VAN SOCRATES 9 DOOD VAN SOCRATES 10 OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN HUN DOOD 11 NAWOORD 12 BRONNEN 13 Voorwoord Wij houden onze praktische opdracht over de dood van Seneca en Socrates, de overeenkomst daartussen en hoe hun dood is afgebeeld op een paar schilderijen. Wij hebben dit onderwerp gekozen, omdat we bij latijn al teksten van Seneca hebben vertaald en het interessant vinden om te weten hoe hij dood is gegaan. Eerst vertellen wij kort over hun leven om een beter beeld te hebben over hun dood. We zullen onze praktische opdracht origineel proberen te maken door het verhaal te vertellen d. m. v. een strip en onze eigen meningen bij de schilderijen. Ook hebben wij citaten overgenomen die herkenbaar zijn door de stippeltjes om de citaten heen. Het leven van Seneca Lucius Annaeus Seneca leefde in de eerste eeuw na Christus. Hij werd geboren in Córdoba, maar klom al snel op tot de hoogste ambtelijke kringen in Rome en had een mooie carrière opgebouwd. Hij leefde in tijd waarbij het land geregeerd werd door keizers. Het leven in een keizertijd alleen was al moeilijk omdat veel keizers onbetrouwbaar , grillig en wreed waren. De keizers maakten vaak misbruik van hun macht. Daarom was het voor veel mensen een onzekere tijd en zochten ze steun bij de filosofie en dan vooral bij de Stoa, de school van de stoïcijnse filosofie. Voor deze filosofen is ‘leven naar de natuur’ het uitgangspunt. Hierbij moet natuur worden opgevat als een idea... ... middle of paper ... ...ks van voor zijn geboorte, want Seneca stelt de dood en de geboorte aan elkaar gelijk. Bovendien maakte Socrates voor en tijdens zijn zelfmoord grapjes maken en hij was ontspannen, terwijl Seneca erg serieus was. De houding tegenover hun dierbaren en de goden De overeenkomst Seneca en Socrates zijn zelf allebei rustig en ze proberen hun vrienden en familie te kalmeren en gerust te stellen. Ook plengen ze allebei vocht als respect voor de goden. Verschillen van de overeenkomsten Socrates praatte in de laatste momenten voor zijn dood erg zakelijk met zijn familie en vrienden. Hij vroeg namelijk of Krition aan Asklepius een haan wou geven, omdat Socrates hem er een schuldig was. Seneca praatte juist zorgelijk tegen zijn dierbaren. Hij liet hen een gedachte aan hen na waaraan ze hem zouden moeten herinneren. Nawoord …

More about Analysis Of Seneca And Socrates

Open Document